کتابها و مقالات

تالیف و ترجمه کتاب‌

تالیف

عنوان کتاب

ناشر

سال چاپ

صفحات

توضیحات

گفتمان‌شناسی رسانه‌های خبری

سیمای شرق

1396

172

 

اعتیاد به مواد مخدر:

نقش رسانه‌ها در پیشگیری و مقابله با سوءمصرف موادمخدر

 

قلم علم

 

1393

234

 

تحقیق در ارتباطات:

«رویکرد سیاست در رسانه»

پایگاه فرهنگ

1392

378

جلد اول

تحقیق در ارتباطات:

«رویکرد گردشگری در رسانه»

پایگاه فرهنگ

1392

290

جلد دوم

تحقیق در ارتباطات:

«رویکرد فرهنگی»

پایگاه فرهنگ

1392

195

جلد سوم

ترجمه

«راهبردهای رسانه‌ای برای بازاریابی مکان‌ها در موقعیت‌های بحرانی: بهبود تصویر شهرها، کشورها و مقصدهای گردشگری»

 

مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما

 

1395

 

331

 

«رسانه‌های اجتماعی در سفر، گردشگری و هتلداری»

 

1396

470

در دست چاپ

«مدیریت رسانه‌های الکترونیکی: تولید، بازاریابی و پخش محتوای دیجیتال»

 

1396

600

 

در دست چاپ

کتاب «گفتمان‌شناسی رسانه‌های خبری» از سوی اینجانب و با همکاری سعید فرامرزیانی و پروانه فرامرزیانی از سوی انتشارات سیمای شرق منتشر گردید. کتاب حاضر نمونه‌ای از جریان‌سازی‌های رسانه‌های غربی را بررسی می‌کند که شامل شش فصل است: فصل نخست کتاب به «گفتمان و تحلیل گفتمان» اختصاص دارد. در این زمینه، اظهارات و اندیشه‌های صاحب‌نظران مختلف این حوزه از قبیل ون‌دایک، فوکو، فرکلاف، لاکلا و موف و... آورده شده است. در فصل دوم به مفهوم‌شناسی و کارکردهای ایدئولوژی و ارتباط آن با گفتمان پرداخته می‌شود. فصل سوم به «پروپاگاندا» و انواع مختلف آن اشاره دارد. گسترش وسایل ارتباط‌جمعی و رسانه‌های گوناگون، تبلیغات سیاسی را پیچیده و روزافزون کرده است. از همین رو، همة دولت‌ها، گروه‌ها و احزاب سیاسی در تلاش‌اند با به کارگیری همة ابزارهای تبلیغی، ایده‌ها و اندیشه‌های خویش را به مخاطبان انتقال دهند و در این راه برای دستیابی به قدرت بیشتر از طریق جلب رضایت مردم تمام همت خود را به کار بسته‌اند. فصل چهارم این مجموعه به مفهوم انگاره‌سازی و بازنمایی می‌پردازد. فناوری‌های ارتباطی، دنیا را آن‌گونه که هست نمایش نمی‌دهند و ما در جریان زندگی برای مشاهده مستقیم و بی‌واسطه جهان امکانات بسیار محدودی در اختیار داریم. برداشت‌های افکارعمومی از رخدادها از تجربیات واقعی ما سرچشمه نمی‌گیرد، بلکه از اطلاعاتی که از دیگران و از رسانه‌ها به دست می‌آید حاصل می‌شود. بنابراین، جهان امروز تحت‌تأثیر رسانه به جهان انگاره‌ها بدل شده است. در فصل پنجم به مطالعات موردی از بازنمایی اسلام، اعراب، ایران و تروریسم در گفتمان رسانه‌ای جهان غرب پرداخته می‌شود. فصل ششم به تحلیل متون وب‌سایت‌های بی‌بی‌سی فارسی و رادیو‌فردا در زمینه انتخابات دوره‌های دهم و یازدهم ریاست‌جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. مقوله‌ها یا کارویژه‌هایی که برای بررسی و توصیف متن خبرهای رسانه‌های مورد بررسی به کار می‌روند، شامل واژگان، افراد و نهادهای مطرح در متن، قطب‌بندی یا غیرسازی (ارزش‌های منتسب به «خود» و «دیگری»)، استناد یا ذکر شواهد در متن، پیش‌فرض‌ها و دلالت‌های ضمنی متن (تلقین و تداعی) هستند.

گفتمان‌شناسی رسانه‌های خبری 

مجموعه سه جلدی تحقیق در ارتباطات با «رویکرد سیاست در رسانه»، «رویکرد گردشگری در رسانه» و «رویکرد فرهنگی» در سال 1392 از سوی انتشارات پایگاه فرهنگ به چاپ رسید.

جلد نخست به «تحقیق در ارتباطات: رویکرد سیاست در رسانه» اختصاص دارد. این کتاب شامل سه بخش «تحقیقات کیفی و مطالعات انتقادی»، «دیپلماسی عمومی و رسانه» و «سیاست و تحلیل رسانه‌ای» است که در مجموع، دربرگیرنده 13 فصل می‌باشد.


/ 0 نظر / 49 بازدید