نکاتی برای بهتر زيستن

 ما در عصری زندگی می کنيم که درستکاری ؛ صداقت و رفتار خوب در کسب و کار منجر به موفقيت نمی شودداشتن صداقت و درستکاری در کسب و کار بسيار دشوار است.کسب و کار بيش از رقابت جويی است در حقيقت سطح نا جوانمردانه تنازع بقاست .

اينشتاين می گويد تخيل بسيار مهمتر از دانش است.

هرگز راضی نشويد که صرفا وضع موجود را حفظ کنيد اگر به وضعيت فعلی رضايت دهيد خلاقيت را از دست می دهيد خلاقيت منبع اصلی بهسازی انسان است.مبتکر ؛ نوآور و خلاق بودن چيزی نيست که يکبار باشد بلکه يک فرايند مداوم است خلاقيت مستمر مهمتر از يک دستاورد تنها و درخشان است.خلاق بودن و تخيل قوی داشتن فقط از رويا به واقعيت در آوردن يک محصول يا خدمت نو يا توجهی تازه به روشهای سنتی نيست بهر ه جستن از روشی ديگر برای ابراز وجود است.

شما با انتقاد چگونه برخورد می کنيد ؛ با انتقاد بايستی شجاعانه روبرو شد .اگر مسئله تصحيح موقعيت و يا بهبود ارتباط مطرح است اين کار را انجام دهيد کسی که کاری را انجام می دهد نمی تواند اشتباهاتی نداشته باشدليکن می تواند با اين اشتباهات شجاعانه برخورد کند و اميدوار باشد که از اين کار سود می برد و آنگاه به حرکت خويش ادامه دهد.

/ 3 نظر / 24 بازدید
حسين

سلام دکتر بهنام بابا کارت خيلی درسته ... استغفرالله !!! اتفاقا بحث ما امروز در مورد تخيل بود ولی نه آنچه اينشتين گفته بلکه ديگری (دکتر عالم گفت) : تخيل بميرد -> فرهنگ می ميرد!

اميد جهانشاهی

سلام بهنام جان مرس از مطلب قشنگت فق باشی

مژگان

وبلاگ خوبی دارید. مثل اینکه در کار ترجمه هم ایفای نقش می کنید. موفق باشید. راستی لینک های مفیدی دارید.