دانشگاههای برتر دنیا در سال۲۰۰۶

آگاهی یافتن از دانشگاههای مختلف در دنیا و سیستمهای آموزشی آنها و همچنین تبادلات علمی و آموزشی بین دانشجویان کشور های مختلف در این دهکده جهانی جزو ضروریات پیشرفت و توسعه علمی به شمار می آید. لینک زیر لیستی از ۲۰۰ دانشگاه برتر دنیا و همچنین دانشگاههای برتر در قاره های مختلف دنیا را نشان می دهد.

لینک

/ 0 نظر / 31 بازدید