دو صد گفتار چون نيم کردار نيست

 يکی از مسايلی که مدتهادلمشغولی مرا به دنبال داشته و مدام مرا عذاب روحی ميدهد مسئله فقر و فاصله طبقاتی است که واقعا در جامعه ما بيداد ميکند و خواستم در اين مورد چند کلامی بنويسم. چند روز پيش موقعی که از خيابان رد ميشدم زنی را ديدم که در کنار دو بچه خردسالش در گوشه پياده رو خيابان ايستاده بود وبا حالت گريه کنان و نااميدی ٬از افراد گذار خواهش می کرد که ساعت مچی اش را از وی بخرند تا با پول آن برای بچه هايش شام بگيرد واقعا منظره فاجعه باری بود چرا که اين زن در کنار خانه ای ايستاده بود و می خواست ساعتش را بفروشد که اين خانه صدها ميليون تومان ارزش داشت يک فاصله طبقاتی کاملا مشهود و اسفبار!اين زن گدا نبود تا بگويیم که امروزه نمی توان به گداها اعتماد کرد ٬ وی صدقه هم نمی خواست بلکه فقط می خواست که ساعتش را به قيمت پايينتر از قيمت واقعی اش بفروشد تا برای بچه های خردسالش غذا تهيه کند.وای برما که اسم خود را مسلمان گذاشته ايم و حتی به آن می نازيم در حاليکه که به دوروبر و اطرافمان هيچ توجهی نمی کنيم که ممکن است انسانهای بيچاره و مظلومی هم در کنارمان باشند٬ چرا دم از عدالت و برابری ميزنيم در حاليکه در عمل هيچ نشانی از اين ارزشها به چشم نمی خورد و يا خيلی کم رنگ است.اعتقاد صرف داشتن به مقدسات و ارزشها کافی نيست بلکه اين عمل است که ارزش واقعی انسانيت را به منصه ظهور می رساند؛ دو صد گفتار چون نيم کردار نيست.ما انسانهای امروزی آنقدر مغرور و سرگشته شده ايم که از پدر و مادر و اطرافيانمان نيز دور شده ايم ٬ از همسايه ها و نزديکانمان نيز جدا افتاده ايم.زندگی محدود به خود٬ زندگی نيست بلکه فقط زند ه ماندن است خيلی از افراد در نازو نعنت و ماشینهای مدل بالا و خانه های مجلل زندگی می کنند در حاليکه در کمی پايين تر از آنها عده ای گرسنه و بی خانمان شب را به روز می رسانند.مقصر کيست ؟آيا خود اين مستضعفين مقصر هستنديا آدمهای غوطه ور در نازو نعمت و يا مقصر يک سری عوامل اقتصادی ٬ سياسی ٬ اعتقادی ٬فرهنگی ٬اجتماعی و ...هستند.داشتن رفاه و آسايش و امنيت حق تمام انسانهاست نه حق يک عده محدود که زندگی را در ماديات و جاه ومقام خلاصه کرده اند.من يک خبری را از بچه ها شنيدم که اگر واقعيت داشته باشد جای بسی تاسف است و آن خبر اين بود که در يک خانواده در تبريز پدر خانواده پنج بچه خود را ميکشد بعد همسرش را و بعد هم خودش را از پا در می آورد و چند روز بعد نامه ای را در کنار اجساد پيدا می کنند که نوشته شده بود ما به خاطر گرسنگی و فقر دست به خودکشی دسته جمعی می زنيم.از اين موارد نمونه های زيادی ممکن است هر روزاتفاق افتدکه ما ازآنها غافل هستيم.ممکن است عده ای از افراد بگويندکه اين مسايل يعنی فقر ٬ فاصله طبقاتی ٬ تبعيض و در نهايت خودکشی و خود فروشی و ...در هر جای دنيا اتفاق می افتد و اين يک مسئله طبيعی است٬ بله اين مشکلات و مصائب در هر نقطه دنيا اتفاق می افتد ولی تفاوتش اولا بستگی به حدت و شدتش دارد و ثانيا در ديگر نقاط دنيا که مثل ما ادعای مسلمانی٬ عدالت ٬ دين و ايمان نمی کنندوقتی ما می گوييم که مسلمانيم بايد در عمل نيز ثابت کنيم که واقعا مسلمانيم و به احکام اسلام عمل می کنيم با به جا آوردن ظاهر احکام و حفظ ظواهر که نمی شود گفت مسلمانی.  پيامبر (ص) ميفرمايند کاد الفقر ان يکون کفرا :يعنی فقر نزديک است که به کفر منجر شود.اگر فقر از يک در وارد شود ايمان از در ديگر خارج ميشود.من منکر اين نيستم که جهانی شدن و شرايط دنيای کنونی باعث کم توجهيها به همنوعان ؛ ارزشها و مسايل انسانی شده بلکه ما ميتوانيم به همنوعانمان ياری رسانيم؛ می توانيم به فقرا زندگی بخشيم و در هر شرايط و حالتی می توانيم حق انسانيت را به جا آوريم.به اميد آن روزها  .

/ 4 نظر / 128 بازدید
رها

از اينکه به وبلاگ من سر زديد ممنونم در واقع من يک پادکست يا راديو ی اينترنتی دارم خودم هم تهيه کننده ی راديو هستم می توانيد از اين سايت وارد شده عضو شويد http://khatesevom85.blogfa.com/

حسين

بهنام عزيز سلام... از شيراز هم برايت اظهارنظر ميکنم تا باور کنی که چقدر اين پسر شيرازيه دوستت داره... و ديگر آنکه بگويم که چقدر وبلاگت خواندنی است. به من هم سر بزن! قربان تو : حسين

مژگان

سلام. من واقعاً از اين وضعيت رنج ميبرم. ولي اينرا بدانيد كه تر و خشك باهم ميسوزند. و آنقدر كه دوز و كلك در اين دير مسلمان زياد شده است كه مردم واقعاً نمي‌دانند به كي بايد كمك كنند. اميدوارم كه هيچوقت منظره فقر را نبينيم و فاصله ها از بين برود. اميدوارم.

حسين

کاد الفقر ان يکون کفرا ... حقيقتی امروزی است و چه زيبا نقل نمودی بهنام عزيز... به ما هم سرکی بزن (توصيه هايت بی شک مفيد فايده است!)