ایجاد برنامه فعالیت‌های رسانه‌ای

در ایجاد فعالیت‌های رسانه‌ای ِ شما، لازم است که:

برنامه‌ای برای چگونگی دستیابی به اهداف خود تهیه کنید.

با واگذاری مأموریت‌ها، برنامه را تقسیم‌بندی کنید.

برنامه‌ای بنویسید درباره اینکه چه کسی چه کاری را و در چه تاریخی انجام می‌دهد، و مرتب این برنامه را به روزکنید.

ناظری را تعیین کنید تا مأموریت‌ها را کنترل کند تا اطمینان یابید که کار طبق برنامه پیش می‌رود.

اهداف و موعد هر کار را بر حسب نیاز تغییر دهید.

با آنان که دربرنامه درگیر هستند، جلسات مرتب داشته باشید – این جلسات همه را شامل می‌شود: از مشاور مطبوعاتی گرفته تا رئیس دفتر، برنامه‌ریز، نویسنده سخنرانی‌ها، و دستیار پارلمانی.

برنامه را به تأیید گروه برسانید.

برنامه را اجرا کنید.

از وقایع برای تقویت موضوعات بهره گیرید.

اهداف را در قوانین جای دهید.

در سخنرانی‌ها بر اهداف تمرکز کنید.

معناهای درونی گوناگون پیام خود را خطاب به شنوندگان مختلف تنظیم کنید.

از معاونان یا متخصصینِ بیرونی بخواهید تا پیامی مشابه پیام شما درباره اهدافتان بدهند.

پاسخی برای پرسش‌های خاص مقالات خبری داشته باشید، مثل چه کسی، چه چیز، کی، کجا و چرا، تا کمکی باشد به انتقال افکار شما به شکل پیامی که به آسانی فهمیده می‌شود.
در مورد این نکته آخر، آمادگی شما بسیار مهم است که به مردم بگویید:

برنامه چه هست و چه نیست.

چرا به آن احتیاج است.

چگونه بر آنان تاثیر خواهد گذاشت.

در کوتاه‌ مدت چه پیش خواهد آمد.

در درازمدت چه خواهد شد.

اوضاع با آنچه که هم اکنون می‌گذرد چه تفاوتی می‌کند.

مسئولیت دولت در برنامه جدید چیست.

موعد مقرر چه هنگام است و تغییرات کی به ‌وجود خواهند آمد.

اگر برنامه موفق نباشد چه می‌شود.

مردم چگونه از عدم موفقیت آن با خبر خواهند شد.

از مردم انتظار انجام چه عملی می‌رود.

/ 1 نظر / 20 بازدید
پاکزاد

بهنام عزيز از اظهار لطفت متشكرم خوشحال ميشوم براي ارتباط بيشتر با شماره ۰۹۱۲۳۳۳۴۴۶۰ تلفن همراه تماس بگيري....