جريان آزاد اطلاعات و گسترش ارتباطات

سلطه رسانه ای و جریان فزاینده اطلاعات ضمن برخورداری از توانایی کافی برای کنترل و اعمال نفوذ بر منابع خارجی از  قابلیتی مضاعف در شکل دهی به نظرات سیاسی بهره مند است. از این حیث مسئله امنیتی جدیدی به حساب می آید که مختص به پیشرفت های عرصه فن آوری اطلاعات است و جنبه ای جهانی دارد. 
در این خصوص هانریدر کشورها را به دو دسته جوامع (( تسخیر پذیر و تسخیر ناپذیر )) تقسیم میکند.در گونه اول جوامع که ملاک آن کشورهای دموکراتیک غرب است , جریان آزاد اطلاعات و آزادی ارتباطات به صورت یک رسم معمول پذیرفته شده است که هیچ تهدیدی علیه نظام و ترتیبات اجتماعی اعمال نمیکند.
اما در جوامع جهان سوم که موضوع جوامع تسخیر ناپذیر میباشند.جریان آزاد اطلاعات با توجه به نظام سیاسی غیر دموکراتیک حاکم بر آنها به شکل فزاینده ای با کنترل موثر و شدید حکومت محدود میشود. زیرا تلقی حاکمان از این روند این است که جریان آزادی ارتباطات ثبات و آرامش کشور را تهدید میکند.
سه دلیل عمده چرایی چنین برداشتی از گسترش جریان آزاد , نز این دسته از نخبگان سیاسی را میتوان به شکل زیر بیان کرد :
---این مسئله آنها را وارد یک رقابت نابرابر و غیر سودمند با شرکت ها و دولت های قدرتمند خارجی قرار میدهد.
---ثبات و امنیت اجتماعی را بی ثبات میسازد.
---استفاده شرکت های چند ملیتی از تکنولوژی اطلاعاتی در زمینه بازارهای اقتصادی که ممکن است بر اقتصاد ملی تاثیر منفی بگذارد.
به طور کلی شایسته است بگوییم بواسطه نقش ارتباطات در فهم و کاربرد (( قدرت )) چارچوب قدرت سیاسی نیز متحول گردیده است.چنانکه در بررسی مبانی مشروعیت دولت ها , اقتدار و نیری نظامی و همچنین تا اندازه ای فره ایزدی به تدریج جای خود را به الگو هایی چون دموکراسی و حقوق بشر بخشیده است. که همین امر نتیجه گسترش جریان آزاد اطلاعات میان ابناء بشراست.

 

/ 2 نظر / 44 بازدید
علی پور

با سلام من نعمتالله علی پور دانشجوی تبليغات هستم ادرس من ALIPOOR1.BLOGFA.COM به بچه ها بگو

حسن

سلام بر دوست ناديده اما آشنا، من از دانشجويان رشته تبليغات بازرگانی در دانشکده صداو سیما هستم. وبلاگ جالبی داريد با مطالب خواندنی. به ما هم سری بزنيد.