چرا اتفاقات بد برای آدمهای خوب می افتد؟

کتابی را که من در این اواخر مطالعه کردم به طوریکه در این دنیای پر هیاهو و نیرنگ؛ به انسان آرامش می دهد و باعث تسکین دلها می شود کتاب چرا اتفاقات بد برای آدمهای خوب می افتد؟ تالیف هارولد کاشنر و ترجمه نفیسه معتکف بود بعضی از نکات این کتاب برایم جالب توجه بود و خالی از لطف نیست که به بعضی از محتوای این کتاب اشاره ای بکنم.

گاهی برداشت ما از پیشامد های زندگی این است که در واقع هر کس به آنچه سزاوار آن است می رسد. زندگی در هر لحظه ممکن است بی انصاف باشدو افرادی که گناهی مرتکب نشده اند دچار رنج و عذاب شوند ولی اگر زود قضاوت نکنیم به باور برنامه های بر حق خدا دست می یابیم.

بار خدا یا که عظمتت به وصف در نیاید و ژرفای اندیشه ات در وهم نگنجد

نادانان را تاب تدبیرت نباشد و سفیهان را حیرت و واماندگی نصیب

آن هنگام که عدالتت رخ نماید جاهلان را که چون چمن سر بر آورده اند

به آتش قهرت نیست خواهیم یافت   

بار خدایا صالحان که چون نخل ریشه دوانده اند و به سان درخت سدر متبرک قد کشیده اند

برای اعلان وجودت به جلوه در می آیند و بهر سر دادن عدالتت زبان می گشایند.

در این شعر نابکاری به چمن تشبیه شده است و نیکوکاری به درخت نخل و سدر. اگر شما در یک زمان هم نخل بکارید و هم چمن ؛ چمن بسیار سریعتر از نخل جوانه می زند . در این مرحله کسی که از طبیعت نا آگاه است چه بسا پیش بینی کند که چمن بلندتر و محکمتر از نخل خواهد شد ولی مشاهده گری مجرب می داند رشد چمن موقت است و در عرض چند ماه پژمرده می شودو از بین می رود.در صورتی که نخل کم کم رشد می کندو ممکن است بیش از یک نسل باقی بماند. کسانی که عمر خود را مداوم در خوشی سپری کرده اند و در زندگی دچار رنج و عذاب نشده اند و طعم ناخوشیها و نا ملایمات را نچشیده اند معنای حقیقی زتدگی را درک نمی کنند.چرا که رنج و عذاب انسان را پاک و شریف می گرداند و افکار را صیقل می دهد و از غرورو سطحی نگری پاک می کند.اگر کسی مریض نشود قدر سلامتی را نمی فهمد ؛ اگر ما طعم گرسنگی و فقر را نچشیم ارزش مادیات را درک نخواهیم کرد و ممکن است آن را در راههای ناصواب به مصرف برسانیم.

شمعهای کلیسا به خاموشی گراییدند

ستاره ها دیگر در آسمان سوسو نمی زنند

اما چراغ دلها روشن است.

/ 2 نظر / 199 بازدید
دنیا

با سلام به نظرم من اينکه چرا اتفاقات بد برای آدمهای خب می افتهُ‌ُ به اين خاطره که شبکه منفی يا همون شيطان و يا اهريمن و يا هر چی که می خواين اسمشو بذارين در مقابل کمال سنگ اندازی می کنه. وقتی کسی بخواد در راه کمال قدم بگذارهُ‌شبکه منفی دست به کار می شه و مانع ايجاد می کنهُ‌ تا ذهن شخص رو از راه کمال منحرف کنه.