MEDIA MANAGEMENT

این وبلاگ در مورد مدیریت رسانه و علوم ارتباطات می باشد.
 
نشانه شناسی : تا ثير اسم ؛ آرم و شعار در سيما و تصورات ذهنی از شهرها
ساعت ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٤/٦ : توسط : بهنام رضاقلی زاده

ادراکات و تصورات مردم از يک شهر تحت تاثير اسم ؛ لوگو و شعار انتخابی آن شهر شکل می گيرد بنابر اين تغيير اسم يک شهر به خودی خود اين نمادها را تغيير خواهد داد.بعضی از شهرها با خود تصورات و کليشه های منفی را يدک می کشند که بر موقعيت و جاذبه های آن شهرها تاثير زيان باری دارد.برای مثال يک عضو پارلمان فرانسه می کوشيد تا حق ممنوعيت استفاده از واژه دولت ويچی vichy gonernment را تصويب کند بطوريکه ادعا می کرد اين اسم در توسعه شهر ويچی موانعی را ايجاد کرده است.اين شهر مقر نيروهای نازی در طی جنگ جهانی دوم بود و از آن زمان به بعد بود که به اين اسم خوانده شد اگر چه مدت زمان زيادی طول کشيد تا اسم اين شهر تغيير کند اما هنوز هم با وجود اين تغييرات اسم اين شهر مشکل ساز است و گردشگران و سازماندهندگان گردهماييها و بازديد کنندگان از آمدن به اين شهر امتنا می کنند.

در بسياری از مواقع مسئولان محلی معتقدند که تصورات عمومی در مورد شهر آنان نامطلوب و منفی است و تلاش آنها برای تغيير اين قالبهای ذهنی بيهوده بوده است.اسم بعضی از اين مناطق تغيير می کند با اميد به اينکه تصورات منفی مرتبط با اسم گذشته شهر نيز از بين برود.برای مثال مسئولان ايالت داکوتای شمالی در ايالات متحده می خواهند تا پيشوند شمالی را حذف کنند و اين ايالت را فقط داکوتا بنامندبخاطر اينکه پيشوند شمالی برف ؛ سرما و زمستان و خشکی را در اذهان تداعی می کند.

سمبلها و نماد های شهری نيز عنصر مهمی در ايجاد تغييرات و تصورات به شمار می آيندشهرهای صنعتی که به سمت فرا صنعتی شدن ميل می کنند ؛ اغلب سمبلها و نمادهای اين شهرها با حال و هوای شهر های مدرن سنخيت ندارد مثلا شهر سايرکوز syracuse در نيويورک سخت در تلاش است تا به سمت عصر فرا صنعتی حرکت کند اما نماد اين شهر که دودکش کارخانه ؛ دود و آلودگی و ماشينهای صنعتی است با سيمای شهرهای مدرن سازگاری ندارد.بعد از مباحثات طولانی آرم جديدی برای اين شهر انتخاب شد اين آرم به شکل يک آسمانخراش بود.همينطور؛ در ناحيه پيرامونی اسرائيل برای اينکه کارکنان آموزش ديده در سطح عالی جذب شوند از نماد @ در اين منطقه استفاده می شود بطوريکه اين نماد نشانگر پيشرفت تکنولوژی در اين ناحيه است.

روش ديگر برای انتقال پيام ها ؛ لوگو است.لوگوی خوب در شهر باعث اشتياق و جنبش شده و انعکاسی از کليت شهر است .يکی از لوگوهای قديمی برای افزايش جذابيت نيويورک اين بود :  I   LOVE   NEW YORK    طرح و تنظيم يک لوگو بستگی به جمعيت هدف و برنامه ها و عملکر ها دارد تغيير شعار به دنبال خود نگرش جديدی از آن شهر را شکل می دهد؛ شعار جديد شهر براد فورد عبارت از اين بود :براد فورد پشت در های شادی و رفاه .

ترجمه : بهنام رضا قلی زاده